Reglament de la competició

Art 1. Tradeinn International Triathlon 140.6INN tindrà lloc el diumenge 8/05/2022 a partir de les 7 h. La sortida tindrà lloc a la platja Gran de la localitat de Platja d´Aro i l´arribada tindrà lloc al Pavelló Municipal d´Esports d´aquesta localitat.

Art 2. La prova està oberta a totes les persones majors de 18 anys complerts abans del dia de la prova.

Art 3. la prova consisteix de tres segments a completar en un temps límit de 16 hores.
3800m de natació en aigües obertes. Temps límit: 2h180km de ciclisme de carretera. Temps límit: 11h des de l´inici de la prueba.42,2km de carrera a peu. Temps límit: 16h des de l´inici de la prova.

Art 4. Només es consideraran ´finishers´ i sortiran a les classificacions oficials dels atletes que completin les distàncies completes dels tres segments dins el temps estipulat.

Art 5. El recorregut estarà degudament senyalitzat en cadascun dels seus segments.
El segment de natació serà senyalitzat mitjançant boies i guiat mitjançant Caiacs de la organización.El segment ciclista serà senyalitzat mitjançant cartells .El segment de carrera a peu serà senyalitzat mitjançant cartells-

Art 6. Cada participant ha de portar obligatòriament el xip de cronometratge. En cas de perdre el xip durant la carrera, haurà de sol·licitar un xip nou en el següent punt de control.

Art 7. Cada participant ha de portar sempre visible el seu número de dorsal de la següent manera en cada segment:
En el segment de natació, s´haurà de portar el dorsal marcat en la gorra de natació. Aquest serà marcat en el lliurament de dorsals.
En el segment ciclista, s´haurà de portar el dorsal marcat en la bicicleta i al casc mitjançant adhesius facilitats per l´organització. Aquests adhesius seran facilitats en el lliurament de dorsals.
En el segment de carrera a peu, s´haurà de portar el dorsal a la cintura. El dorsal serà facilitat en el lliurament de dorsals.

Art 8. Cap persona pot participar en la prova sense ser inscrit. El preu i les condicions de les inscripcions estan indicats a l´apartat ´inscripcions´.

Art 9. Cap persona podrà inscriure un cop conclòs el període d´inscripció. Data límit: 2022.05.01

Art 10. L´organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i / o força major.

Art 11. L´organització retornarà l´import íntegre de les inscripcions en cas de cancel·lació de la prova.

Art 12. en cas de modificació de la data de la prova, els atletes podran triar entre participar en la nova data o la devolució de l´import de la inscripció.

Art 13. Les condicions de devolució de l´import en cas de cancel·lació de la participació per part de l´atleta s´indiquen l´apartat ´cancel·lacions´.

Art 14. els premis i classificacions de la prova s´expliquen a l´apartat ´premis´.

Art 15. Reglament segment natació:
el participant ha de portar el xip a l´altura de turmell i no ha de quedar cobert pel neoprè, en cas que el participant decideixi fer-lo servir (el neoprè). El xip i el portachip estan proporcionats per l´organització i el participant els trobarà en el seu espai reservat de box.
És obligatori portar visible la gorra de natació de l´organització.
L´ús de neoprè és obligatori en temperatures de l´aigua inferiors a 16ºC. En temperatures superiors, l´ús de neoprè és opcional. A partir de 23ºC l´ús de l´neoprè està prohibit.
Es recomana utilitzar ulleres de natació. Es prohibeix l´ús d´equipament d´ajuda per a la natació com aletes, pales, equips de busseig, mitjons, guants, dispositius de flotació així com d´ajuda externa.
Abans d´accedir a la sortida el participant haurà d´haver passat per la zona de transició per fer el check-in. L´horari d´obertura de boxes, queda descrit en l´apartat
La sortida es farà des de terra a partir d´un senyal acústic.
Tots els nedadors hauran de seguir el recorregut marcat. No seguir el recorregut o saltar-alguna boia o balisa serà motiu de desqualificació. Els detalls de l´recorregut de natació es facilitaran al Racebook, així com els passos de boies i altres elements de señalización.La distància de l´segment de natació serà de 3800 m. L´organització es reserva el dret de fer alguna variació de l´recorregut per motius de seguretat.

Art. 15. Reglament de l´circuit de ciclisme.
El participant ha de portar el xip a l´altura de turmell.
És obligatori l´ús de casc homologat per a ús ciclista i correctament cordat des que s´agafa la bici a la zona de transició fins quan es deixa la bicicleta després de l´segment de ciclisme, inclòs tot el recorregut de ciclisme i els recorreguts en les àrees de transició amb possessió de la bicicleta.
Totes les bicicletes han de ser accionades per la força muscular humana . Totes les bicicletes han de tenir fre a la roda del davant i del darrere. Es permet l´ús de frens de disc. Les rodes del darrere podran ser cobertes però les davanteres han de tenir ràdios. Els acoblaments al manillar estan permesos, sempre que no es muntin les manetes de fre en ells. Es permet portar eines i recanvis.
No està permès l´ús d´elements que puguin representar perill potencial en cas de caiguda .. No està permès l´ús d´auriculars o telèfons mòbils, aquests últims només en cas d´emergència.
És obligatori portar el número de dorsal visible al casc (dos adhesius laterals i una frontal) i a la bicicleta.
És obligatori circular pel costat de la dreta de la carretera. Només es permet circular pel costat esquerre de carril per avançar. Circular per la banda esquerra de carril si no és per fer una maniobra d´avançament es considera un bloqueig i se sanciona amb una sanció de temps de +1 minut sumat a el temps final de la prova. Una maniobra d´avançament pel costat dret és motiu de desqualificació. Els triatletes han de complir el codi de circulació en els trams en què aquest sigui d´aplicació.
Per circumstàncies de l´trànsit, algun tram de circuit de ciclisme es pot veure afectat per una neutralització. Això vol dir que el participant ha de respectar a partir del moment en que trobi la senyalització corresponent, les normes generals de circulació. El tram neutralitzat, en cas d´existir, estarà degudament senyalitzat en el seu inici i en el seu fi.
NO-drafting. Està prohibit anar a roda (drafting no permès). Es considera que un triatleta està fent drafting quan es trobi en algun lloc dins del´rectangle delimitat per 10m de llarg i 3 m d´ample prenent com a referència la roda del darrere de l´triatleta i la roda davantera de l´atleta del davant. Es permet entrar a la zona de drafting per avançar sempre que no es sobrepassin els 30 segons. També es permet entrar a la zona de drafting en els avituallaments, entrades / sortides de transicions, girs pronunciats o per motius de seguretat. Serà considerat com drafting el circular en grup o gran grup.
La sanció a aplicar a un atleta per anar a roda (drafting) serà de 5 minuts a la primera vegada (targeta blava) En cas de reincidir, la segona sanció serà la desqualificació de la prova (targeta vermella). La penalització s´haurà de complir en l´àrea de ´penal box´. El no compliment de la penalització comporta la desqualificació.
Tots els triatletes hauran de seguir el recorregut marcat. No seguir el recorregut o saltar-algun dispositiu de senyalització serà motiu de desqualificació. Els detalls de l´recorregut de ciclisme es facilitaran en el Facebook i en el Briefing previ a la cursa.
La distància total de l´segment de ciclisme serà de 180 km. L´organització es reserva el dret de fer alguna variació de l´recorregut per motius de seguretat.
Al llarg de l´recorregut, poden situar punts de control de xip. No disposar de la totalitat de les lectures en els diferents controls, és motiu de desqualificació.

Art. 16. Reglament cursa a peu.
.El participant ha de portar el xip a l´altura de turmell.
És obligatori portar el dorsal visible a la part frontal.
El triatleta pot córrer o caminar.
La responsabilitat de romandre en el circuit és de l´atleta. Qualsevol atleta que presenti símptomes de perill d´ell mateix o altres, podrà ser retirat de la competició.
No està permès l´ús d´envasos de vidre, auriculars o telèfons mòbils, aquests últims només en cas d´emergència. No està permesa l´ajuda externa fora de les zones habilitades per a l´avituallament personal.
La distància total de l´segment de carrera a peu serà de 42 km, dividit en voltes, si així ho requereixen les dimensions de l´circuit. L´organització es reserva el dret de fer alguna variació de l´recorregut per motius de seguretat.
Al llarg de l´recorregut, poden situar punts de control de xip i de voltes. No disposar de la totalitat de les lectures en els diferents controls, és motiu de desqualificació.

Art 17. Avituallaments: S´habilitaran 6 zones d´avituallament al circuit de ciclisme. Sent 3 d´elles avituallament líquid i 3 d´elles avituallament sòlid.
S´habilitaran 3 zones d´avituallament per volta al circuit de carrera. Sent totes elles d´avituallament líquid i sòlid.
S´habilitaran 1 zona d´avituallament personal en els circuits de ciclisme i carrera. En aquesta zona l´atleta podrà ser avituallat per una persona externa a la cursa.
Qualsevol avituallament extern fora de la zona d´avituallament personal serà penalitzat amb targeta blava. En cas de reincidir, serà penalitzat amb la desqualificació .

Art. 18. Conducta. Seran penalitzades les següents conductes per part de l´participant.
Contaminació: Deixar qualsevol desfet de l´participant fora de les zones habilitades per a això serà penalitzat amb la desqualificació.
Ajuda externa: L´ús de qualsevol recurs aliè a l´atleta per al seu benefici en la competició serà penalitzat amb la targeta blava o desqualificació segons la infracció. En aquesta norma queden exemptes les zones d´avituallament personal.
Coaching: Cada atleta haurà de realitzar la prova en solitari. La companyia de qualsevol persona aliena a la cursa serà penalitzada amb targeta blava a la primera vegada i desqualificació si és reincident.
Joc net: Qualsevol acció de violència física, verbal o de qualsevol altre tipus cap a qualsevol persona de la prova serà penalitzada amb la desqualificació.
Retalls: qualsevol tipus de retallada de l´recorregut en qualsevol dels circuits serà penalitzat amb la desqualificació.
Dopatge: l´organització podrà realitzar controls ´anti dopatge´ a qualsevol atleta a l´finalitzar la prova . El dopatge serà sancionat amb la desqualificació i prohibició de per vida de participar en la prova.

Art 19. Seguretat.
Els participants són responsables personalment que el seu equip estigui en condicions reglamentàries a l´inici de la prova. El participant és responsable del seu propi equip i ha de comprovar que les seves característiques s´ajustin a les del reglament. A més, haurà d´utilitzar, sense modificar, tots els dorsals i elements d´identificació proporcionats pel organizador.Es responsabilitat de l´participant estar ben preparat per a la prova. És a dir, gaudir d´un bon estat de salut física en general, així com un nivell acceptable de preparació. La possessió de la llicència federativa no assegura ni cobreix aquesta responsabilitat.
El participant té l´obligació de conèixer i respectar aquestes regles de competició, així com, les normes de circulació i les instruccions dels responsables de cada prova. També és obligació del participant el coneixement dels recorreguts. Tot participant que quedi exclòs de la competició, sigui quina sigui la causa (lesió, avaria, excedir el temps límit) ha de respectar la normativa específica d´el segment en el qual es trobi. En el cas del tram de ciclisme, el quedar exclòs per excedir el temps límit, suposa que el recorregut queda obert al trànsit i que, per tant, el participant ha de respectar les normes de circulació.
Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l´entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. L´organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys dels participants en la prova.
L´entitat organitzadora comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil per a l´esdeveniment i que obrirà tots els atletes participants en la prova. L´entitat organitzadora contractarà una assegurança d´accidents per cada un dels atletes participants en la prova que ho sol·licitin.
Els participants de la cursa hauran d´alertar en el punt de control o avituallament més proper qualsevol tipus d´incidència.
És obligatori tenir gravats els telèfons d´emergència a l´agenda per poder trucar en cas d´emergència (els números de telèfon es lliuraran al Racebook). En cas d´emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar a l´112
L´organització disposa d´un equip de seguretat terrestre, format per les dotacions que requereix la llei (SVB / SVA segons procedeixi), amb l´objectiu de cobrir els primers auxilis, possibles evacuacions i / o trasllats a un centre sanitari.
Durant els recorreguts existeixen diferents punts de control. Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts. L´organització es reserva el dret de posar controls aleatoris al llarg de l´recorregut.

Art 20. Protecció de dades i drets d´imatge.
D´acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, tots els datosde els participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prueba.Dado que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l´article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, es demana consentiment mitjançant aquest escrit als atletes per poder publicar fotografies on els corredors siguin clarament identificables. L´acceptació de el present reglament i la participació en la prova donen el consentiment de l´participant a l´organitzador a publicar fotografies preses en l´esdeveniment. Contra aquest punt de l´reglament, el participant té dret a oposar-se, comunicant-ho per escrit a la següent adreça de correu electrònic: 140.6inn@tradeinn.com
Amb la mateixa inscripció l´atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades durant la prova. L´organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d´interès propi (pàgines web, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per a revistes o publicacions, presentacions digitals, entre d´altres) sense cap tipus de compensació ni obligatorietat de cap tipus cap al participant.
Els participants inscrits podran fer reclamacions i / o apel·lacions. Les apel·lacions i reclamacions seran tractades i estudiades detingudament. Les reclamacions sobre conductes o comportaments antiesportius cap a altres participants que puguin comportar una sanció, han de ser formulades davant el director de carrera o a jutge de la prova.
Aquestes reclamacions han de ser recolzades amb proves fefaents i veraces perquè puguin ser acceptades i valorades. En qualsevol cas, serà decisió de director de cursa aceptar o declinar la reclamació. Qualsevol reclamació realitzada amb posterioritat a el tancament de la prova, no serà acceptada. Les reclamacions que puguin comportar modificacions en la cerimònia de lliurament de trofeus, s’han de formular amb anterioritat a la mateixa. Un cop realitzat el lliurament de trofeus, no s’acceptarà cap reclamació. Les reclamacions presentades en la forma i temps correctes, seran estudiades i resoltes amb celeritat. La decisió presa pel director de carrera sobre la resolució de la reclamació serà ferma. Contra aquesta decisió, el participant podrà presentar per escrit a la següent adreça de correu electrònic: 140.6inn@tradeinn.com una reclamació adjuntant els documents que estimi oportú i en un termini no superior a 24 hores després de la fi de la prova i serà resolta pel comitè de competició de la prova.